Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

 

MUNICIPIUL ROMAN cu sediul în municipiul Roman, Piața Roman-Vodă, nr. 1, județul Neamț anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Neamț, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Modernizare Artera Roman Est, DJ 207A – Str. Plopilor – DN2, Municipiul Roman, Județul Neamț – ETAPA I„, propus a fi amplasat în județul Neamţ, extravilanul municipiului Roman tarla Peste linie, extravilanul Comunei Sagna – tarlalele Surinca, Imaș 5, Răzoare, După Răzor, Lozia mică, Bălți și intravilanul și extravilanul Comunei Cordun, tarla Bent, Cot Tamaș, Bălți, Șanț vale, str. Plopilor – titular MUNICIPIUL ROMAN.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Neamț din Piatra Neamț, Piața 22 Decembrie nr. 5 în zilele de luni – joi, între orele 8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmnt.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Neamț.

 

Data întocmirii: 08.12.2022

Întocmit,                                                                                                           Titular,

Consilier A.A.A.- A.P.M. Neamț                                                             MUNICIPIUL ROMAN

Irina Ganea

Source