Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

MUNICIPIUL ROMAN cu sediul în municipiul Roman, Piața Roman Vodă, nr. 1, județul Neamț anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „REȚEA DE CANALIZARE PLUVIALĂ STR. VLAD ȚEPEȘ ȘI STR. PRINCIPATELE UNITE”, propus a fi realizat în municipiul Roman, străzile Vlad Țepeș și Principatele Unite, județul Neamţ.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecţia Mediului Neamț, Piața 22 Decembrie, nr. 5 şi la sediul titularului – MUNICIPIUL ROMAN cu sediul în municipiul Roman, Piața Roman Vodă, nr. 1, județul Neamț, în zilele de luni până joi, între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecţia Mediului Neamț, Piața 22 Decembrie, nr. 5, din Piatra Neamț.

TITULAR,
MUNICIPIUL ROMAN

07.02.2024

Source