În conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998 privind înființarea ANL, republicată, actualizată și H.G. nr. 962/2001 norme metodologice de aplicare a Legii 152/1998, actualizată, se afișează azi, 08.02.2022, listele privind solicitanții care au/nu au acces la locuințe pentru tineri destinate închirierii.
Contestațiile se depun până la data de 17.02.2022, ora 16:30, la registratura Primăriei Municipiului Roman, situată în Piața Roman Vodă nr.1, prin poștă sau mijloace electronice, la adresa de e-mail:

Termenul de soluționare a contestațiilor este 22.02.2022.
Listele nominale se afișează la sediul primăriei și publicate pe site-ul instituției, în data de 08.02.2022.

Source