ANUNȚ

Având în vedere fenomenul de migrație al păsărilor și reîntoarcerea acestora la cuiburi, în special a berzelor albe, vă aducem la cunoștință obligația respectării OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice. În vederea protejării tuturor speciilor de păsări, inclusiv a celor migratoare, sunt interzise:

  1. Uciderea sau capturarea intenționată, indiferent de metoda utilizată;
  2. Deteriorarea, distrugerea și/sau culegerea intenționată a cuiburilor și/sau ouălor din natură;
  3. Culegerea ouălor din natură și păstrarea acestora, chiar dacă sunt goale;
  4. Perturbarea intenționată, în special în cursul perioadei de reproducere sau de maturizare, dacă o astfel de perturbare este relevantă în contextul obiectivelor de conservare;
  5. Deținerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vânarea și capturarea;
  6. Vânzarea, deținerea și/sau transportul în scopul vânzării și oferirii spre vânzare a acestora în stare vie ori moartă sau a oricăror părți ori produse provenite de la acestea , ușor de identificat.

Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă săvârşirea faptelor menționate mai sus.

Source