MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL NEAMŢ
COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

HOTĂRÂRE
privind încetarea unor măsuri stabilite în domeniul sănătăţii publice

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ
Având în vedere:

  • prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
  • prevederile Hotărârii Guvernului nr. 293/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID 19, cu modificările și completările ulterioare;
  • informarea Direcţiei de Sănătate Publică Neamţ privind situaţia epidemiologică la nivelul judeţului Neamţ;

În temeiul prevederilor art. 22, lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Începând cu data prezentei hotărâri încetează măsurile stabilite pentru municipiul Roman și comunele Bâra, Cordun, Dochia, Margineni prin Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Neamț nr. 31 din 27 martie 2021.
Art. 2. (1) Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ va asigura comunicarea prezentei hotărâri membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi unităţilor administrativ-teritoriale nominalizate.
(2) Autorităţile administraţiei publice locale din judeţul Neamţ vor aduce la cunoştinţă publică prevederile prezentei hotărâri, prin afişarea acesteia pe raza unităţilor administrativ teritoriale.

PREŞEDINTE,
PREFECT
George LAZĂR

 

 

Nr. 36
Piatra Neamţ, 6 aprilie 2021

Source