În conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998 privind înființarea A.N.L., republicată, actualizată și H.G nr. 962/2001 norme metodologice de aplicare a Legii 152/1998, actualizată, se afișează azi, 06.02.2024, listele privind solicitanții care au/nu au acces la locuințe pentru tineri destinate închirierii.

Contestațiile se depun până la data de 19.02.2024, ora 16:30 la registratura Primăriei  Municipiului Roman, situată în Piața Roman Vodă nr. 1, prin poștă sau mijloace electronice, la adresa de e-mail:

Termenul de soluționare a contestațiilor este  de 23.02.2024.

Listele nominale se afișează la sediul primăriei și publicate pe site-ul instituției, în data de 06.02.2024.

Source