Primăria Municipiului Roman invită persoanele fizice si juridice fără scop patrimonial, respectiv asociațiile si fundațiile constituite conform legii care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005 să depună oferta în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă, conform bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Roman pe anul 2023 aprobat prin H.C.L. nr. 73 din 30.03.2023, pentru domeniile cultură, religie şi învăţământ, proiecte sociale, activităţi sportive, activităţi pentru tineret.

Sursa de finanțare a contractului și valoarea: bugetul local, valoarea 200 000 lei, defalcate pe domenii astfel: cultură, religie şi învăţământ: 50 000 lei, proiecte sociale: 50 000 lei, activităţi sportive: 50 000 lei, activităţi pentru tineret: 50 000 lei.

Durata proiectelor: până la 30.10.2023.

  1. Termenul limită pentru înaintarea solicitărilor de finanţare nerambursabilă este 08.05.2023, ora 16.30, Verificarea eligibilității proiectelor și completarea dosarelor – 09.05 – 12.05.2023.

În vederea obținerii finanțării nerambursabile, evaluarea și selecția proiectelor se vor face de către comisia de evaluare, în perioada 15.05.2023 –19.05.2023, conform prevederilor Legii nr. 350/2005 și criteriilor de evaluare prevăzute în METODOLOGIA GENERALĂ pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fondurile publice ale Consiliului Local Roman și ghidurile solicitantului pentru fiecare domeniu, disponibile pe site-ul instituției

Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: Primăria Municipiului Roman, Piaţa Roman Vodă, nr. 1, Roman, jud. Neamţ / Biroul Unic.

Source