ANUNȚ

          Primăria Municipiului Roman  îi informează pe cetățenii ucraineni refugiați că programul de decontare forfetar a luat sfârșit la data de 30 iunie.

          Finalizarea programului forfetar la acest termen este în acord cu Ordonanța de Urgență a Guvernului pentru modificarea art. 1 alin. (10) și (11) din OUG nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina.

          Astfel, începând cu data de 1 iulie 2024, în urma aprobării OUG nr. 96/2024 privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, sunt în vigoare următoarele prevederi:

(1) Beneficiarii au dreptul la o sumă forfetară lunară, pentru acoperirea cheltuielilor de cazare, acordată din bugetul inspectoratelor județene pentru situații de urgență / Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov.

(2) Drepturile prevăzute la alin. (1) se acordă pe o singură perioadă de trei luni consecutiveîncepând cu data de 1 iulie 2024. Termenul se calculează de la data intrării beneficiarilor pe teritoriul României. Nedepunerea cererii de acordare a sumelor forfetare în primele trei luni de la intrarea în România nu atrage decăderea din drept a solicitantului pentru următoarele luni.

(3) Cuantumul, condiţiile şi mecanismul de acordare a sumei forfetare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(4) Sumele forfetare prevăzute la alin.(1) se acordă pentru fiecare beneficiar, respectiv familie sau persoană singură, în cazul în care nu există familie.

(5) Dispoziţiile alin. (1) se aplică inclusiv beneficiarilor cazaţi în alte locaţii stabilite de comitetele judeţene/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă.

(6) Dispoziţiile alin. (1) – (5) nu se aplică persoanelor care solicită ori beneficiază de protecţie internaţională şi nici celor cazate în taberele temporare de cazare şi asistenţă umanitară.

………………

Pentru implementarea prevederilor art. 3 din OUG nr. 96/2024 cuantumul, condițiile și mecanismul de acordare a sumei forfetare urmează să fie stabilite prin hotărâre a Guvernului.

Source