Metodologia instituirii și colectării taxei de salubrizare pentru utilizatorii noncasnici în Județul Dâmbovița

Metodologia pentru instituirea și colectarea taxei de salubrizare de la utilizatorii noncasnici este reglementată în conformitate cu legislația în vigoare și urmărește să asigure finanțarea serviciilor de salubrizare și gestionarea corectă a deșeurilor în Județul Dâmbovița. Aceasta se bazează pe dispoziții legale precum Legea serviciilor comunitare de utilități publice, Legea serviciului de salubrizare a localităților, și altele.

👉 Principalele aspecte ale metodologiei includ:

  1. Stabilirea taxei de salubrizare în funcție de specificul activității, numărul de angajați și suprafața utilizată pentru activitate.
  2. Obligația utilizatorilor noncasnici de a depune declarații de impunere și de a plăti taxa de salubrizare în termen.
  3. Acordarea facilităților fiscale pentru anumite categorii de utilizatori noncasnici.
  4. Stabilirea termenelor și modului de plată a taxei de salubrizare.
  5. Colectarea și utilizarea taxei de salubrizare în scopul finanțării serviciilor de salubrizare și dezvoltării infrastructurii.
    Metodologia prevede și sancțiuni pentru declararea incorectă a informațiilor și un mecanism de verificare a declarațiilor de impunere. Veniturile obținute din taxa de salubrizare sunt direcționate exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare și dezvoltare a serviciului public de salubrizare.
    Această metodologie intră în vigoare la data aprobarii și devine obligatorie pentru toate părțile implicate în procesul de colectare și gestionare a taxei de salubrizare.