COMUNA GIURGIȚA

Județul Dolj

NR .7120 /24.11.2021

                              ANUNT PUBLIC

COMUNA GIURGITA, titular al proiectului: “BETONARE DRUM AGRICOL GIURGITA HOTAR VALEA STANCIULUI” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protectia Mediului Dolj, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “BETONARE DRUM AGRICOL GIURGITA HOTAR VALEA STANCIULUI” propus  a fi amplasat in judetul Dolj ,comuna Giurgita,str.DE624,DE645,DE 786.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate pe site-ul APM DOLJ: http:/apmdj.anpm.ro.

          Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Dolj.

Primar,

Bonea Viky

Source